Peter Huijgens: ‘Blijf het gehele plaatje van je bedrijf zien’.

Peter Huijgens wordt in 2022 benaderd door Paul Hoogerhuis, ondernemerscoach bij StartToGrow, met de vraag of Peter ook coach wil worden. Omdat Paul de regio Roosendaal en Etten Leur onder zijn hoede neemt en Peter afkomstig is uit Bergen op Zoom, konden zij samen de westelijke helft van West-Brabant bedienen. Zo geschiedde. StartToGrow groeit met Peter en Paul uit tot hét ondernemersplatform voor West-Brabant.

Een bedrijfskundige benadering

Met zijn achtergrond bij veel verschillende organisaties in het bedrijfsleven is Peter zijn eigen adviesbureau voor middelgrote bedrijven gestart: Stap Omhoog. Hij helpt ondernemers met uiteenlopende organisatievraagstukken, zoals bijvoorbeeld het ontwikkelen van een goede strategie. Peter is gespecialiseerd in het begeleiden van verandertrajecten. Er wordt zo antwoord gegeven op de vraag: wat moet er anders en hoe moet dat gebeuren? Op die manier wordt er gewerkt aan resultaatverbetering én krijgt de ondernemer een stukje coaching en advies. Peter biedt met zijn bedrijf deze diensten aan voor ondernemers en managementteams, maar ook is hij één dag in de week actief als ondernemerscoach bij StartToGrow.

Coaching vanuit eigen ervaring

Peter heeft veel ervaring in het bedrijfsleven, en heeft dus de verschillende facetten van het ondernemerschap goed leren kennen. Hierdoor herkent hij veel zaken waar ondernemers tegenaan lopen, en kan Peter dus helpen met het oplossen van veel verschillende vraagstukken. Die herkenbaarheid vindt hij ook erg belangrijk. De ondernemers krijgen op deze manier meer vertrouwen in een goede toekomst voor hun onderneming.  

De programma’s van StartToGrow

Veel ondernemers hebben in het verleden het Kickstartprogramma en het Groeiprogramma van StartToGrow gevolgd. Deze programma’s worden tegenwoordig verzorgd door Paul Hoogerhuis en Peter. Het Kickstartprogramma helpt ondernemers in spé hun bedrijfsidee op een goede manier uit te werken en met het groeiprogramma geven ondernemers hun bedrijf een boost. Ook organiseren Peter en Paul diverse events, waarop startende ondernemers in West-Brabant elkaar kunnen ontmoeten en alles waar ze tegenaan lopen bij het ondernemen, met elkaar kunnen bespreken. Ook breiden ze zo hun netwerk uit, zodat ze elkaar ondersteuning kunnen bieden bij het ondernemen.  

Eigen regie bij coaching

StartToGrow biedt de ondernemer ook de mogelijkheid om een coachtraject van een jaar te volgen. De ondernemer wordt dan een jaar lang begeleid door een toegewijde coach van StartToGrow, waar Peter er één van is. Peter deelt tijdens de gesprekken met ondernemers graag zijn kennis en ervaring. Verder denkt hij mee. Een coachtraject kan er bij Peter heel verschillend uitzien; de ondernemer neemt de lead, en geeft aan waar hij of zij hulp bij nodig heeft.  

Blijf met beide benen op de grond

Als coach bij StartToGrow ervaart Peter vaak dat ondernemers veel passie hebben voor hun bedrijf en hun product of dienst, maar dat ze ook vaak ‘in een bubbel leven’. Ze hebben geen goed beeld van wat hun product of dienst uniek maakt en weten niet goed hoe hun bedrijf kan groeien in de toekomst. Peter doorbreekt die bubbel door kritische vragen te stellen en hij geeft tips om het gehele plaatje te blijven zien. Zo geeft men zijn of haar onderneming een vliegende start en hoeft je onderneming niet na een korte tijd al te stoppen. Door de hulp van een coach van StartToGrow, de programma’s en de netwerkevents, kom je als ondernemer beter beslagen ten ijs. Je bent je bewuster van je product of dienst en wat het uniek maakt, de doelgroepen ervan én je hebt een realistisch verwachtingspatroon. Zo helpt Peter je ook bij het schetsen van verwachte situaties en het bedenken van een oplossing daarbij. De tip van Peter hierbij: ‘Ondernemers werken in het begin vaak ín hun bedrijf, en na wat groei werkt men áán het bedrijf. Werk van begin af aan al aan de kaders van je bedrijf, zodat je deze goed kan invullen.