Maak gebruik van de veelzijdige coaching van StartToGrow

Paul Hoogerhuis is een aantal jaren geleden als ondernemerscoach gestart bij StartToGrow. Maar zijn rol en StartToGrow zijn inmiddels verder gegroeid. Paul is nu de trekkende kracht van het team van StartToGrow. Het verzorgingsgebied van de stichting groeit gestaag, van de Brabantse Wal door naar West-Brabant. Dat is ook de ambitie van Paul: StartToGrow moet haar rol pakken in een groter samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties in heel West-Brabant. Want met samenwerken kan StartToGrow de startende ondernemer beter en efficiënter helpen en wordt het ook voor de startende ondernemer duidelijk waar hij of zij de gewenste hulp kan krijgen.

Ondersteuning op vele vlakken

Met zijn consultancybureau BrickbyBrick helpt Paul veel verschillende ondernemers en bedrijven in regio West-Brabant om succesvoller te ondernemen. Werken met BrickbyBrick betekent doorpakken. Gefundeerd, data-gedreven aan de slag met de juiste inzichten. Echt het verschil willen maken voor de ondernemer of de onderneming.

Veelzijdige ondersteuning voor álle ondernemers in West-Brabant

Paul is behalve bezig met zijn eigen bedrijf, ook 1,5 dag in de week actief voor StartToGrow. Hierbij helpt Paul startende ondernemers op dezelfde veelzijdige manier als dat hij doet met zijn eigen bedrijf. Hij ondersteunt een aantal ondernemers tijdens een coachtraject van een jaar. Tijdens dit traject wordt de ondernemer op drie manieren gesteund: Als Paul met één van die ondernemers in gesprek is, stelt hij kritische vragen. Zo achterhaalt hij samen met de ondernemer bijvoorbeeld hoe het product of de dienst in de markt gezet moet worden en wat het unieke van het product of de dienst van de ondernemer is.  Ook is een coach vraagbaak bij diverse vraagstukken en helpt hij of zij problemen oplossen. Verder biedt een coach mentale ondersteuning, voor als je het als ondernemer even zwaar hebt.

Verschillende leerprogramma’s

Een belangrijke pijler van StartToGrow zijn de programma’s voor de organisatie, die Paul heeft helpen opzetten. Het kickstartprogramma helpt ondernemers in spé hun bedrijfsplannen goed uitwerken in een ondernemersplan. Door het behandelen van verschillende aspecten, worden de plannen tot in de details uitgewerkt. Zo is de ondernemer na het volgen van het kickstartprogramma helemaal klaar voor het ondernemerschap. Als deze ondernemer dan na een tijdje zijn of haar onderneming succesvol is gestart, kan hij of zij deelnemen aan het groeiprogramma. Je werkt als ondernemer een strategie uit en leert het verhaal van jouw onderneming op een goede manier vertellen. Ook leer je op een goede manier leiding geven aan je bedrijf.

De ambities van Paul met StartToGrow

Ook met de programma’s van StartToGrow wil Paul graag samenwerken met andere partijen in West-Brabant, zodat de ondernemers die zich aansluiten bij StartToGrow, nóg beter geholpen kunnen worden. Verder moet StartToGrow zijn activiteiten als netwerkplatform uitbreiden. De organisatie brengt ondernemers bij elkaar, zodat ze de problemen waar zij tegenaan lopen, kunnen bespreken en zo samen kunnen oplossen. Mocht dat niet lukken, dan staan de coaches van StartToGrow, zoals Paul, altijd voor de ondernemer klaar.

Hulp bij brede organisatorische vragen

Paul heeft door zijn bedrijfskundige achtergrond een helikopterview op de onderneming van degenen die hij coacht. Daardoor kan men bij hem vooral terecht met organisatorische vraagstukken, zoals het realiseren van een gedegen strategie en de bijbehorende acties om de groei te bewerkstelligen. Hij geeft ondernemers die bepaalde doelen hebben, zo een steuntje in de rug en is een stok achter de deur. Dankzij de coaching van Paul en de andere coaches, de trainingen en het netwerkplatform, is de slagingskans van starters die met StartToGrow samenwerken, zo’n 70 tot 75%. Dit percentage is na een jaar nog ondernemer. Bij ondernemers die niet met StartToGrow samenwerken is 70 tot 75% juist geen ondernemer meer na een jaar. Een coach van StartToGrow leert jou als ondernemer veerkrachtig te zijn, en zo vanuit het niets een goed lopende onderneming op te bouwen.